Tìm kiếm việc làm công nghệ thông tin

TEAM LINK

Intern/Junior UI-UX Designer

TEAM LINK

– Develop Progressive Web Apps and Responsive Web Apps using latest technologies such as HTML5, CSS3, jQuery and d...

 • Internship

TEAM LINK

Thực Tập Sinh Japanese Communicator

TEAM LINK

Dịch tài liệu chuyên ngành IT từ tiếng Nhật sang tiếng Việt. Diễn tả được yêu cầu của KH cho c&a...

 • Internship

NISSEI EBLO

Communicator

NISSEI EBLO

・Translation of offshore business ・Translation of the business of importing and selling Japanese goods and services in Vie...

 • Full-time

 • + 200$

CN Công Ty CP GMO Z.com Runsystem HCM

Lập trình viên Frontend tại HCM

CN Công Ty CP GMO Z.com Runsystem HCM

- Tham gia vào dự án outsource cho khách hàng Nhật Bản -  Sử dụng HTML/CSS/JavaScript x&aci...

 • Full-time

 • + 313$

TEAM LINK

BrSE in Japan

TEAM LINK

①Working on site at the client's office and building good relationship with clients ②Defining system requirement of...

 • Full-time

 • + 555$

TEAM LINK

GIÁM ĐỐC PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM

TEAM LINK

Khách hàng của Team link -  Công ty TNHH Công nghệ Rikai tuyển dụng vị trí Giám...

 • Full-time

 • + 563$

CN Công Ty CP GMO Z.com Runsystem HCM

SENIOR JAVA tại HCM

CN Công Ty CP GMO Z.com Runsystem HCM

Mô tả dự án: - Tham gia vào dự án outsource cho khách hàng Nhật Bản - Tham gia...

 • Full-time

 • + 313$

CN Công Ty CP GMO Z.com Runsystem HCM

Software Tester (Quality Control)

CN Công Ty CP GMO Z.com Runsystem HCM

- Cấp bậc: 03Junior - 03 Senior Mô tả dự án: Là các dự án offshore cho thị trường N...

 • Full-time

 • + 250$

SystemGear Vietnam

JAVA Developer

SystemGear Vietnam

- Development software applications for Japan market. - Analyze client requirements, master development framework,...

 • Full-time

 • + 250$

Japan Vietnam Information Technology

Senior PHP Dev - Up to $1500

Japan Vietnam Information Technology

Tham gia phát triển ứng dụng web cho khách hàng Nhật Bản. Kết hợp với các thành vi&ec...

 • Full-time

 • + 300$