Tìm kiếm việc làm công nghệ thông tin

CN Công Ty CP GMO Z.com Runsystem HCM

Lập trình viên IOS tại HCM

CN Công Ty CP GMO Z.com Runsystem HCM

Tham gia thiết kế và phát triển các ứng dụng IOS (Swift) cho thị trường Nhật Bản. Tùy chỉnh, nâng cấp hệ thống đáp ứng yêu c...

  • Full-time

  • + 50$