Tìm kiếm việc làm công nghệ thông tin

Công ty TNHH đầu tư và phát triển công nghệ soft v

Quản trị hệ thống, mạng

Công ty TNHH đầu tư và phát triển công nghệ soft v

- Xây dựng, triển khai, giám sát, quản trị, vận hành và tối ưu hóa các hệ thố...

  • Full-time

  • + 138$