Tìm kiếm việc làm công nghệ thông tin

Prime-Labo Co., Ltd

UX

Prime-Labo Co., Ltd

Tham gia xây dựng team UX ở Việt Nam, phối hợp với team UX của công ty mẹ ở Nhật Bản. Hỗ trợ thiết kế UX (t&igra...

  • Full-time

  • + 175$