Tìm kiếm việc làm công nghệ thông tin

Japan Vietnam Information Technology

PHP Team Leader (Up to 2500$)

Japan Vietnam Information Technology

Kết hợp với BSE/PM phân tích làm rõ các yêu cầu của khách hàng. L&...

  • Full-time

  • + 475$