Tìm kiếm việc làm công nghệ thông tin

Prime-Labo Co., Ltd

Trưởng nhóm QA

Prime-Labo Co., Ltd

QA Leader  

  • Full-time

  • + 250$

SystemGear Vietnam

JAVA Developer

SystemGear Vietnam

- Development software applications for Japan market. - Analyze client requirements, master development framework,...

  • Full-time

  • + 250$