Tìm kiếm việc làm công nghệ thông tin

CN Công Ty CP GMO Z.com Runsystem HCM

Software Tester (Quality Control)

CN Công Ty CP GMO Z.com Runsystem HCM

- Cấp bậc: 03Junior - 03 Senior Mô tả dự án: Là các dự án offshore cho thị trường N...

  • Full-time

  • + 250$

TEAM LINK

BrSE in Japan

TEAM LINK

①Working on site at the client's office and building good relationship with clients ②Defining system requirement of...

  • Full-time

  • + 555$

Japan Vietnam Information Technology

IT Comtor Senior (up to 1500 USD)

Japan Vietnam Information Technology

- Đảm nhận vị trí liên lạc đối ứng với khách hàng Nhật thay cho sếp người Nhật - Có thể meeting online (Skype,...) với khách...

  • Full-time

  • + 350$