Tìm kiếm việc làm công nghệ thông tin

Prime-Labo Co., Ltd

Trưởng nhóm QA

Prime-Labo Co., Ltd

QA Leader  

 • Full-time

 • + 250$

Công ty TNHH đầu tư và phát triển công nghệ soft v

React Native

Công ty TNHH đầu tư và phát triển công nghệ soft v

- Tham gia phát triển, xây dựng sản phẩm mới - Phân tích các hệ thống hiện tại, đưa ra c&aa...

 • Full-time

 • + 250$

Công ty TNHH đầu tư và phát triển công nghệ soft v

Tester seni

Công ty TNHH đầu tư và phát triển công nghệ soft v

- Hiểu và phân tích yêu cầu của khách hàng. - Thiết kế test plan, test design v&agra...

 • Full-time

 • + 163$

Công ty TNHH đầu tư và phát triển công nghệ soft v

Quản trị hệ thống, mạng

Công ty TNHH đầu tư và phát triển công nghệ soft v

- Xây dựng, triển khai, giám sát, quản trị, vận hành và tối ưu hóa các hệ thố...

 • Full-time

 • + 138$

CN Công Ty CP GMO Z.com Runsystem HCM

Software Tester (Quality Control)

CN Công Ty CP GMO Z.com Runsystem HCM

- Cấp bậc: 03Junior - 03 Senior Mô tả dự án: Là các dự án offshore cho thị trường N...

 • Full-time

 • + 250$

TEAM LINK

BrSE in Japan

TEAM LINK

①Working on site at the client's office and building good relationship with clients ②Defining system requirement of...

 • Full-time

 • + 555$

Japan Vietnam Information Technology

IT Comtor Senior (up to 1500 USD)

Japan Vietnam Information Technology

- Đảm nhận vị trí liên lạc đối ứng với khách hàng Nhật thay cho sếp người Nhật - Có thể meeting online (Skype,...) với khách...

 • Full-time

 • + 350$