Tìm kiếm việc làm công nghệ thông tin

Japan Vietnam Information Technology

iOS Dev (Swift, Mobile Apps)

Japan Vietnam Information Technology

Lập trình phát triển ứng dụng di động trên nền tảng IOS. Nghiên cứu, phân tích, t...

  • Full-time

  • + 200$