Tìm kiếm việc làm công nghệ thông tin

Prime-Labo Co., Ltd

PHP Developer (Laravel)

Prime-Labo Co., Ltd

- Developing software applications for Japanese/ American clients - Implementing the application in compliance with the qual...

 • Full-time

 • + 200$

Prime-Labo Co., Ltd

Trưởng nhóm QA

Prime-Labo Co., Ltd

QA Leader  

 • Full-time

 • + 250$

ARIS Vietnam

Java Developer (Experience) - Up to $1800

ARIS Vietnam

- Nghiên cứu các công nghệ mới và áp dụng vào các dự án của công...

 • Full-time

 • + 350$

ARIS Vietnam

PHP Developer (Up to $1400)

ARIS Vietnam

- Join various software development && maintenance projects (Web Application, API development,...) - The responsibil...

 • Full-time

 • + 275$

Japan Vietnam Information Technology

PHP Team Leader (Up to 2500$)

Japan Vietnam Information Technology

Kết hợp với BSE/PM phân tích làm rõ các yêu cầu của khách hàng. L&...

 • Full-time

 • + 475$

Japan Vietnam Information Technology

Senior PHP Dev - Up to $1500

Japan Vietnam Information Technology

Tham gia phát triển ứng dụng web cho khách hàng Nhật Bản. Kết hợp với các thành vi&ec...

 • Full-time

 • + 300$

CN Công Ty CP GMO Z.com Runsystem HCM

SENIOR JAVA tại HCM

CN Công Ty CP GMO Z.com Runsystem HCM

Mô tả dự án: - Tham gia vào dự án outsource cho khách hàng Nhật Bản - Tham gia...

 • Full-time

 • + 313$

Prime-Labo Co., Ltd

Senior PHP (CakePHP)

Prime-Labo Co., Ltd

- Developing software applications for Japanese/ American clients - Implementing the application in compliance with the qual...

 • Full-time

 • + 219$