Tìm kiếm việc làm công nghệ thông tin

Công ty TNHH đầu tư và phát triển công nghệ soft v

Lập trình viên .Net

Công ty TNHH đầu tư và phát triển công nghệ soft v

- Khảo sát và phân tích yêu cầu người dùng. Làm các dự án v...

  • Full-time

  • + 200$

ARIS Vietnam

C# Developer (ASP.NET)

ARIS Vietnam

- Tham gia phát triển các dự án trên nền tảng C# của khách hàng.  - Tham gia c...

  • Full-time

  • + 250$

Elisoft Vietnam

Mid/Sr .NET Dev (C#, MVC)

Elisoft Vietnam

- Taking part in conference call in ENGLISH with our customers, partners - Design system architecture & develop web applicat...

  • Full-time

  • + 262$