Tìm kiếm việc làm công nghệ thông tin

Prime-Labo Co., Ltd

Front - end Developer (Javascript)

Prime-Labo Co., Ltd

- Developing software applications for Japanese/American clients - Implementing the application in compliance with the quali...

 • Full-time

 • + 150$

Nexle

Senior Developer

Nexle

Review business requirements working with team members Perform a technical analysis of requirements Produce a solid, detail...

 • Full-time

 • + 263$

KEIZU Vietnam JSC

Software Engineer (Java, .NET)

KEIZU Vietnam JSC

Phát triển hệ thống quản lý CRM Saleforce cho thị trường Nhật Bản Coding, testing dựa theo thiết kế chi ti...

 • Full-time

 • + 288$

TEAM LINK

GIÁM ĐỐC PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM

TEAM LINK

Khách hàng của Team link -  Công ty TNHH Công nghệ Rikai tuyển dụng vị trí Giám...

 • Full-time

 • + 563$

CN Công Ty CP GMO Z.com Runsystem HCM

Lập trình viên Frontend tại HCM

CN Công Ty CP GMO Z.com Runsystem HCM

- Tham gia vào dự án outsource cho khách hàng Nhật Bản -  Sử dụng HTML/CSS/JavaScript x&aci...

 • Full-time

 • + 313$

KEIZU Vietnam JSC

Software Devs (.Net/PHP/Java /Salesforce)

KEIZU Vietnam JSC

Develop software, website and application based on coding convention. Develop Salesforce CRM for Japanese market. Prog...

 • Full-time

 • + 188$