Tìm kiếm việc làm công nghệ thông tin

Prime-Labo Co., Ltd

Front - end Developer (Javascript)

Prime-Labo Co., Ltd

- Developing software applications for Japanese/American clients - Implementing the application in compliance with the quali...

  • Full-time

  • + 150$

TEAM LINK

GIÁM ĐỐC PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM

TEAM LINK

Khách hàng của Team link -  Công ty TNHH Công nghệ Rikai tuyển dụng vị trí Giám...

  • Full-time

  • + 563$

CN Công Ty CP GMO Z.com Runsystem HCM

Lập trình viên Frontend tại HCM

CN Công Ty CP GMO Z.com Runsystem HCM

- Tham gia vào dự án outsource cho khách hàng Nhật Bản -  Sử dụng HTML/CSS/JavaScript x&aci...

  • Full-time

  • + 313$