Tìm kiếm việc làm công nghệ thông tin

Công ty TNHH đầu tư và phát triển công nghệ soft v

Lập trình viên .Net

Công ty TNHH đầu tư và phát triển công nghệ soft v

- Khảo sát và phân tích yêu cầu người dùng. Làm các dự án v...

  • Full-time

  • + 200$

ARIS Vietnam

C# Developer (ASP.NET)

ARIS Vietnam

- Tham gia phát triển các dự án trên nền tảng C# của khách hàng.  - Tham gia c...

  • Full-time

  • + 250$

Nexle

Senior Developer

Nexle

Review business requirements working with team members Perform a technical analysis of requirements Produce a solid, detail...

  • Full-time

  • + 263$

Elisoft Vietnam

Mid/Sr .NET Dev (C#, MVC)

Elisoft Vietnam

- Taking part in conference call in ENGLISH with our customers, partners - Design system architecture & develop web applicat...

  • Full-time

  • + 262$

Elisoft Vietnam

Junior Software Engineer (Java/ C / Network)

Elisoft Vietnam

- Working on a Network Monitoring Systems of our US client: CA Technologies (www.ca.com) such as eHealth, CAPM, Spectrum, CAM...

  • Full-time

  • + 138$