Tìm kiếm việc làm công nghệ thông tin

Công ty TNHH đầu tư và phát triển công nghệ soft v

Lập trình viên .Net

Công ty TNHH đầu tư và phát triển công nghệ soft v

- Khảo sát và phân tích yêu cầu người dùng. Làm các dự án v...

  • Full-time

  • + 200$

Nexle

Senior Developer

Nexle

Review business requirements working with team members Perform a technical analysis of requirements Produce a solid, detail...

  • Full-time

  • + 263$

KEIZU Vietnam JSC

Software Engineer (Java, .NET)

KEIZU Vietnam JSC

Phát triển hệ thống quản lý CRM Saleforce cho thị trường Nhật Bản Coding, testing dựa theo thiết kế chi ti...

  • Full-time

  • + 288$

KEIZU Vietnam JSC

Software Devs (.Net/PHP/Java /Salesforce)

KEIZU Vietnam JSC

Develop software, website and application based on coding convention. Develop Salesforce CRM for Japanese market. Prog...

  • Full-time

  • + 188$

Elisoft Vietnam

Mid/Sr .NET Dev (C#, MVC)

Elisoft Vietnam

- Taking part in conference call in ENGLISH with our customers, partners - Design system architecture & develop web applicat...

  • Full-time

  • + 262$