Tìm kiếm việc làm công nghệ thông tin

Prime-Labo Co., Ltd

Front - end Developer (Javascript)

Prime-Labo Co., Ltd

- Developing software applications for Japanese/American clients - Implementing the application in compliance with the quali...

 • Full-time

 • + 150$

Prime-Labo Co., Ltd

PHP Developer (Laravel)

Prime-Labo Co., Ltd

- Developing software applications for Japanese/ American clients - Implementing the application in compliance with the qual...

 • Full-time

 • + 200$

Prime-Labo Co., Ltd

Trưởng nhóm QA

Prime-Labo Co., Ltd

QA Leader  

 • Full-time

 • + 250$

Prime-Labo Co., Ltd

UX

Prime-Labo Co., Ltd

Tham gia xây dựng team UX ở Việt Nam, phối hợp với team UX của công ty mẹ ở Nhật Bản. Hỗ trợ thiết kế UX (t&igra...

 • Full-time

 • + 175$

Prime-Labo Co., Ltd

Web Developer - Python/Django

Prime-Labo Co., Ltd

- Develop features from requirements - Maintain and improve project quality - Research and discuss technical challenges -...

 • Full-time

 • + 206$

Waostudio

[HCM] RUBY ON RAILS

Waostudio

Why You’ll Love Working Here Working in an environment with plenty of opportunities to grow. Join Technical Traning P...

 • Full-time

 • + 275$

TEAM LINK

BSE (làm việc tại Tokyo, Nhật Bản 1 năm)

TEAM LINK

* Làm việc onsite tại công ty của khách hàng, là cầu nối giữa khách hàng Nhật...

 • Full-time

 • + 1088$

ARIS Vietnam

Android Developer (Junior & Senior)

ARIS Vietnam

Chi tiết công việc sẽ được trao đổi thêm khi phỏng vấn

 • Full-time

 • + 250$

ARIS Vietnam

Java Developer (Experience) - Up to $1800

ARIS Vietnam

- Nghiên cứu các công nghệ mới và áp dụng vào các dự án của công...

 • Full-time

 • + 350$

ARIS Vietnam

C# Developer (ASP.NET)

ARIS Vietnam

- Tham gia phát triển các dự án trên nền tảng C# của khách hàng.  - Tham gia c...

 • Full-time

 • + 250$