Tìm kiếm việc làm công nghệ thông tin

Waostudio

[HCM] RUBY ON RAILS

Waostudio

Why You’ll Love Working Here Working in an environment with plenty of opportunities to grow. Join Technical Traning P...

 • Full-time

 • + 275$

TEAM LINK

BSE (làm việc tại Tokyo, Nhật Bản 1 năm)

TEAM LINK

* Làm việc onsite tại công ty của khách hàng, là cầu nối giữa khách hàng Nhật...

 • Full-time

 • + 1088$

ARIS Vietnam

Android Developer (Junior & Senior)

ARIS Vietnam

Chi tiết công việc sẽ được trao đổi thêm khi phỏng vấn

 • Full-time

 • + 250$

ARIS Vietnam

Java Developer (Experience) - Up to $1800

ARIS Vietnam

- Nghiên cứu các công nghệ mới và áp dụng vào các dự án của công...

 • Full-time

 • + 350$

ARIS Vietnam

C# Developer (ASP.NET)

ARIS Vietnam

- Tham gia phát triển các dự án trên nền tảng C# của khách hàng.  - Tham gia c...

 • Full-time

 • + 250$

ARIS Vietnam

QC (Manual QC or Automation QC)

ARIS Vietnam

- Execute manual testing in Web and mobile applications.  - Read the specifications document then identifying unclear o...

 • Full-time

 • + 188$

ARIS Vietnam

PHP Developer (Up to $1400)

ARIS Vietnam

- Join various software development && maintenance projects (Web Application, API development,...) - The responsibil...

 • Full-time

 • + 275$

Elisoft Vietnam

URGENT - PHP Developer (Laravel, WP)

Elisoft Vietnam

- Developing European and North American companies' projects. - Developing customer and company own websites & CMS s...

 • Full-time

 • + 288$

Elisoft Vietnam

Java Developer

Elisoft Vietnam

- Coding Java Spring MVC, C/C++ - Scripting with Groovy, Python and Perl. - Working on the Network Monitoring Systems of ou...

 • Full-time

 • + 275$

Nexle

Senior Developer

Nexle

Review business requirements working with team members Perform a technical analysis of requirements Produce a solid, detail...

 • Full-time

 • + 263$