Tìm kiếm việc làm công nghệ thông tin

Công ty TNHH đầu tư và phát triển công nghệ soft v

Lập trình viên .Net

Công ty TNHH đầu tư và phát triển công nghệ soft v

- Khảo sát và phân tích yêu cầu người dùng. Làm các dự án v...

 • Full-time

 • + 200$

Công ty TNHH đầu tư và phát triển công nghệ soft v

React Native

Công ty TNHH đầu tư và phát triển công nghệ soft v

- Tham gia phát triển, xây dựng sản phẩm mới - Phân tích các hệ thống hiện tại, đưa ra c&aa...

 • Full-time

 • + 250$

Công ty TNHH đầu tư và phát triển công nghệ soft v

Tester seni

Công ty TNHH đầu tư và phát triển công nghệ soft v

- Hiểu và phân tích yêu cầu của khách hàng. - Thiết kế test plan, test design v&agra...

 • Full-time

 • + 163$

Công ty TNHH đầu tư và phát triển công nghệ soft v

Quản trị hệ thống, mạng

Công ty TNHH đầu tư và phát triển công nghệ soft v

- Xây dựng, triển khai, giám sát, quản trị, vận hành và tối ưu hóa các hệ thố...

 • Full-time

 • + 138$

Tinh Vân Outsourcing

Lập Trình Viên IOS

Tinh Vân Outsourcing

- Phát triển các ứng dụng trên hệ điều hành IOS theo định hướng chiến lược của công ty v&agr...

 • Full-time

 • + 188$

Tinh Vân Outsourcing

Lập trình viên Android

Tinh Vân Outsourcing

- Phát triển các ứng dụng trên hệ điều hành Android theo định hướng chiến lược của công ty v...

 • Full-time

 • + 188$