Tìm kiếm việc làm công nghệ thông tin

Tinh Vân Outsourcing

Lập Trình Viên IOS

Tinh Vân Outsourcing

- Phát triển các ứng dụng trên hệ điều hành IOS theo định hướng chiến lược của công ty v&agr...

  • Full-time

  • + 188$

Tinh Vân Outsourcing

Lập trình viên Android

Tinh Vân Outsourcing

- Phát triển các ứng dụng trên hệ điều hành Android theo định hướng chiến lược của công ty v...

  • Full-time

  • + 188$