Việc làm Công Nghệ Thông Tin

Prime-Labo Co., Ltd

Front - end Developer (Javascript)

Prime-Labo Co., Ltd

- Developing software applications for Japanese/American clients - Implementing the application in compliance with the quali...

 • Full-time

 • + 150$

Prime-Labo Co., Ltd

PHP Developer (Laravel)

Prime-Labo Co., Ltd

- Developing software applications for Japanese/ American clients - Implementing the application in compliance with the qual...

 • Full-time

 • + 200$

Prime-Labo Co., Ltd

Trưởng nhóm QA

Prime-Labo Co., Ltd

QA Leader  

 • Full-time

 • + 250$

Công ty TNHH đầu tư và phát triển công nghệ soft v

Lập trình viên .Net

Công ty TNHH đầu tư và phát triển công nghệ soft v

- Khảo sát và phân tích yêu cầu người dùng. Làm các dự án v...

 • Full-time

 • + 200$

Công ty TNHH đầu tư và phát triển công nghệ soft v

React Native

Công ty TNHH đầu tư và phát triển công nghệ soft v

- Tham gia phát triển, xây dựng sản phẩm mới - Phân tích các hệ thống hiện tại, đưa ra c&aa...

 • Full-time

 • + 250$

Công ty TNHH đầu tư và phát triển công nghệ soft v

Tester seni

Công ty TNHH đầu tư và phát triển công nghệ soft v

- Hiểu và phân tích yêu cầu của khách hàng. - Thiết kế test plan, test design v&agra...

 • Full-time

 • + 163$

Công ty TNHH đầu tư và phát triển công nghệ soft v

Quản trị hệ thống, mạng

Công ty TNHH đầu tư và phát triển công nghệ soft v

- Xây dựng, triển khai, giám sát, quản trị, vận hành và tối ưu hóa các hệ thố...

 • Full-time

 • + 138$

Prime-Labo Co., Ltd

UX

Prime-Labo Co., Ltd

Tham gia xây dựng team UX ở Việt Nam, phối hợp với team UX của công ty mẹ ở Nhật Bản. Hỗ trợ thiết kế UX (t&igra...

 • Full-time

 • + 175$

Prime-Labo Co., Ltd

Web Developer - Python/Django

Prime-Labo Co., Ltd

- Develop features from requirements - Maintain and improve project quality - Research and discuss technical challenges -...

 • Full-time

 • + 206$

Waostudio

[HCM] RUBY ON RAILS

Waostudio

Why You’ll Love Working Here Working in an environment with plenty of opportunities to grow. Join Technical Traning P...

 • Full-time

 • + 275$