Communicator

Tiền thưởng giới thiệu cho Scouter: 200 $

Tiền thưởng cho Ứng Viên: 200 $

Mô tả công việc

・Translation of offshore business
・Translation of the business of importing and selling Japanese goods and services in Vietnam
・Japanese to Vietnamese translation

Yêu cầu công việc

・Bright personality(Positive character)
(Nice to have)
・People who are interested in beauty products
Yêu cầu kinh nghiệm (Nice to have)
・ 2 years of experience as an IT communicator
Yêu cầu độ tuổi 24 - 35
Thời gian làm việc 8:30-17:30
Địa điểm làm việc Nguyen Trai
Chế độ phúc lợi

・ Employee trip
・ 13th month Bonus 
・ Social insurance complete