Những câu hỏi thường gặp

Scouter

Team Link giống như các trang Vietnamworks và Jobstreet đều vì mục đích tuyển dụng cho các công ty khách hàng. Tuy nhiên điểm vượt trội chỉ có tại Team Link là thành phần tham gia gồm:
+ Khách hàng của Team Link: là những công ty IT hàng đầu của Nhật Bản tại Việt Nam (gọi là ""Nhà tuyển dụng"").
+ Người đăng ký tự do: là những người sẽ giới thiệu thông tin tuyển dụng trong lĩnh vực IT cho người khác hoặc tự ứng tuyển (gọi là ""Scouter""). Khi giới thiệu thành công ứng viên cho nhà tuyển dụng, Scouter và ứng viên này sẽ nhận được mức tiền thưởng hấp dẫn bằng nhau.

Hãy đảm bảo số điện thoại/ địa chỉ mail của bạn khi thực hiện giới thiệu ứng viên cho nhà tuyển dụng được cung cấp chính xác hoặc kiểm tra cài đặt nhận mail đến. Sau 2 tuần kể từ khi giới thiệu mà vẫn chưa nhận được liên hệ nào từ nhà tuyển dụng, scouter vui lòng liên hệ đến nhà tuyển dụng này.

Chúng tôi rất tiếc, Team Link không hỗ trợ thao tác hủy đơn giới thiệu đã được gửi đến nhà tuyển dụng. Trong trường hợp bạn muốn hủy, vui lòng liên hệ trực tiếp đến nhà tuyển dụng đó.

Khi scouter giới thiệu ứng viên thành công, tiền thưởng chỉ trả khi họ dùng mẫu đơn giới thiệu trên hệ thống Team Link. Vì vậy, rất tiếc nếu scouter không dùng mẫu này để nộp đơn giới thiệu đến nhà tuyển dụng vì chúng tôi không có dữ liệu để lưu lại trên hệ thống Team Link.

Scouter hoàn toàn có thể trở thành ứng viên bằng thao tác giới thiệu chính mình tương tự như thao tác giới thiệu bạn bè.

Trang đầu

Nhà tuyển dụng

Team Link giống như các trang Vietnamworks và Jobstreet đều vì mục đích tuyển dụng cho các công ty khách hàng. Tuy nhiên điểm vượt trội chỉ có tại Team Link là thành phần tham gia gồm:
+ Khách hàng của Team Link: là những công ty IT hàng đầu của Nhật Bản tại Việt Nam (gọi là ""Nhà tuyển dụng"").
+ Người đăng ký tự do: là những người sẽ giới thiệu thông tin tuyển dụng trong lĩnh vực IT cho người khác hoặc tự ứng tuyển (gọi là ""Scouter""). Khi giới thiệu thành công ứng viên cho nhà tuyển dụng, Scouter và ứng viên này sẽ nhận được mức tiền thưởng hấp dẫn bằng nhau.

Hãy đảm bảo số điện thoại/ địa chỉ mail của bạn khi thực hiện giới thiệu ứng viên cho nhà tuyển dụng được cung cấp chính xác hoặc kiểm tra cài đặt nhận mail đến. Sau 2 tuần kể từ khi giới thiệu mà vẫn chưa nhận được liên hệ nào từ nhà tuyển dụng, scouter vui lòng liên hệ đến nhà tuyển dụng này.

Chúng tôi rất tiếc, Team Link không hỗ trợ thao tác hủy đơn giới thiệu đã được gửi đến nhà tuyển dụng. Trong trường hợp bạn muốn hủy, vui lòng liên hệ trực tiếp đến nhà tuyển dụng đó.

Khi scouter giới thiệu ứng viên thành công, tiền thưởng chỉ trả khi họ dùng mẫu đơn giới thiệu trên hệ thống Team Link. Vì vậy, rất tiếc nếu scouter không dùng mẫu này để nộp đơn giới thiệu đến nhà tuyển dụng vì chúng tôi không có dữ liệu để lưu lại trên hệ thống Team Link.

Scouter hoàn toàn có thể trở thành ứng viên bằng thao tác giới thiệu chính mình tương tự như thao tác giới thiệu bạn bè.

Trang đầu

Tiền thưởng

Team Link giống như các trang Vietnamworks và Jobstreet đều vì mục đích tuyển dụng cho các công ty khách hàng. Tuy nhiên điểm vượt trội chỉ có tại Team Link là thành phần tham gia gồm:
+ Khách hàng của Team Link: là những công ty IT hàng đầu của Nhật Bản tại Việt Nam (gọi là ""Nhà tuyển dụng"").
+ Người đăng ký tự do: là những người sẽ giới thiệu thông tin tuyển dụng trong lĩnh vực IT cho người khác hoặc tự ứng tuyển (gọi là ""Scouter""). Khi giới thiệu thành công ứng viên cho nhà tuyển dụng, Scouter và ứng viên này sẽ nhận được mức tiền thưởng hấp dẫn bằng nhau.

Hãy đảm bảo số điện thoại/ địa chỉ mail của bạn khi thực hiện giới thiệu ứng viên cho nhà tuyển dụng được cung cấp chính xác hoặc kiểm tra cài đặt nhận mail đến. Sau 2 tuần kể từ khi giới thiệu mà vẫn chưa nhận được liên hệ nào từ nhà tuyển dụng, scouter vui lòng liên hệ đến nhà tuyển dụng này.

Chúng tôi rất tiếc, Team Link không hỗ trợ thao tác hủy đơn giới thiệu đã được gửi đến nhà tuyển dụng. Trong trường hợp bạn muốn hủy, vui lòng liên hệ trực tiếp đến nhà tuyển dụng đó.

Khi scouter giới thiệu ứng viên thành công, tiền thưởng chỉ trả khi họ dùng mẫu đơn giới thiệu trên hệ thống Team Link. Vì vậy, rất tiếc nếu scouter không dùng mẫu này để nộp đơn giới thiệu đến nhà tuyển dụng vì chúng tôi không có dữ liệu để lưu lại trên hệ thống Team Link.

Scouter hoàn toàn có thể trở thành ứng viên bằng thao tác giới thiệu chính mình tương tự như thao tác giới thiệu bạn bè.

Trang đầu