Chi tiết công ty

Công ty TNHH đầu tư và phát triển công nghệ soft v

Đang tuyển dụng những vị trí sau

Lập trình viên .Net

Lập trình viên .Net

- Khảo sát và phân tích yêu cầu người dùng. Làm các dự án về hàng không (onsite hoặc làm tại Văn phòng) - Xây dựng các...

  • Full-time

React Native

React Native

- Tham gia phát triển, xây dựng sản phẩm mới - Phân tích các hệ thống hiện tại, đưa ra các đề xuất cải tiến. - Chi tiết trao đổi trong quá trình phỏng vấn

  • Full-time

Tester seni

Tester seni

- Hiểu và phân tích yêu cầu của khách hàng. - Thiết kế test plan, test design và testcases. - Thiết lập môi trường kiểm thử, thực thi và báo cáo kết...

  • Full-time

Quản trị hệ thống, mạng

Quản trị hệ thống, mạng

- Xây dựng, triển khai, giám sát, quản trị, vận hành và tối ưu hóa các hệ thống máy chủ ứng dụng, hệ thống lưu trữ, sao lưu/phục hồi dữ liệu. - Quản trị, triển khai v&a...

  • Full-time