Chi tiết công ty

Tinh Vân Outsourcing

Đang tuyển dụng những vị trí sau

Lập Trình Viên IOS

Lập Trình Viên IOS

- Phát triển các ứng dụng trên hệ điều hành IOS theo định hướng chiến lược của công ty và của khách hàng nước ngoài. - Làm việc tại Hà Nộ

  • Full-time

Lập trình viên Android

Lập trình viên Android

- Phát triển các ứng dụng trên hệ điều hành Android theo định hướng chiến lược của công ty và của khách hàng Nhật Bản - Làm việc tại hà Nội

  • Full-time