Chi tiết công ty

ARIS Vietnam

Đang tuyển dụng những vị trí sau

Android Developer (Junior & Senior)

Android Developer (Junior & Senior)

Chi tiết công việc sẽ được trao đổi thêm khi phỏng vấn

  • Full-time

Java Developer (Experience) - Up to $1800

Java Developer (Experience) - Up to $1800

- Nghiên cứu các công nghệ mới và áp dụng vào các dự án của công ty. - Tham gia vào rất nhiều dự án với khách hàng Nhật bản, chủ yếu l&a...

  • Full-time

C# Developer (ASP.NET)

C# Developer (ASP.NET)

- Tham gia phát triển các dự án trên nền tảng C# của khách hàng.  - Tham gia các dự án nghiên cứu, đề xuất phương án và xây dựng giải ph&a...

  • Full-time

QC (Manual QC or Automation QC)

QC (Manual QC or Automation QC)

- Execute manual testing in Web and mobile applications.  - Read the specifications document then identifying unclear or inconsistent items and Q&A to clarify these.  - Create Test Pan, Test Case, Test Scenari...

  • Full-time

PHP Developer (Up to $1400)

PHP Developer (Up to $1400)

- Join various software development && maintenance projects (Web Application, API development,...) - The responsibility includes: design, coding, troubleshooting and work with project team as well as customers. - Re...

  • Full-time